Ova Politika primenjuje se samo na transfer informacija kojima je moguće identifikovati neko lice (Lični podaci) i koje Megasolution primi u bilo kom formatu kroz svoje aplikacije.

Megasolution će održavati samo one lične podatke čiju je obradu klijent izričito tražio.

Obaveštenje/Korišćenje ličnih podataka

Megasolution će održavati samo one lične podatke čiju su obradu klijenti izričito tražili od Megasolution-a.

Ukoliko Megasolution odluči da promeni ovu politiku, Megasolution će postaviti izmene na svojoj stranici kako bi naši klijenti, koji je primenjuju i koriste, bili svesni koje lične podatke Megasolution obradjuje, kako ih Megasolution koristi i pod kojim okolnostima ih Megasolution otkriva, ako je to slučaj. Ukoliko u bilo kom trenutku Megasolution odluči da na drugačiji način zadrži ili upotrebi lične podatke, Megasolution će e-meilom ili postavljanjem obaveštenja na web sajtu www.Megasolution.rs obavestiti svoje klijente najmanje 30 dana pre promene u korišćenju.

Integritet podataka

Megasolution će koristiti lične podatke samo na načine koji su saglasni sa svrhom za koju su prikupljeni ili za koju su ovlašćenje dali naši klijenti ili sa važećim zakonima ili propisima.

Bezbednost

Megasolution je obavezan da obezbedi bezbednost ličnih podataka koje obradjuje. U cilju sprečavanja neovlašćenog pristupa ili otkrivanja, održavanja tačnosti podataka i obezbedjivanja odgovarajućeg korišćenja ličnih podataka, Megasolution je usvojio odgovarajuće fizičke, elektronske i upravne procedure kako bi zaštitio i obezbedio lične podatke koje obradjuje. Megasolution nastoji da zaštiti privatnost ličnih podataka koje obradjuje i slučajno otkrivanje je malo verovatno. U slučaju takvog neplanskog otkrivanja, Megasolution će preduzeti komercijalno razumne korake kako bi ograničio i ispravio otkrivanje podataka.

Pristup/Ispravke

U većini slučajeva, kada Megasolution prikuplja lične podatke on to čini u ime sopstvene kompanije. Ako želi da traži pristup, ispravku, dopunu ili brisanje ovih ličnih podataka klijent treba da kontaktira Megasolution.

Nadzor/Primena

Megasolution ima Rukovodioca za privatnost podataka koji je odgovoran za poštovanje i primenu ove politike od strane Megasolution. Megasolution-ov Rukovodilac za privatnost podataka dostupan je svakom zaposlenom, korisnicima, prodavcima, poslovnim partnerima i svima drugima koji mogu imati pitanja u vezi ove Politike ili praksi bezbednosti podataka. Rukovodioca za privatnost podataka Megasolution možete kontaktirati na e-meil adresi: admin@megasolution.rs.

Po pitanju ličnih podataka Megasolution saradjuje sa organima za zaštitu ličnih podataka.